News 4
News 4
توسط : اسماعیلیان - ژانویه 1, 2019
آیا در ده سال آينده مدارس برای آموزش لازم اند؟ آموزش بر مبنای نیاز جامعه در زمان های مختلف، متغیر است. در جامعه ی امروزی که اینترنت و تکنولوژی امکان انجام خیلی از مسائل آموزشی را از راه دور فراهم می کنند، انتظار می رود ساختار آموزشی در آینده تغییر کند که این کار نیاز [...]
اطلاعات بیشتر