زندگی در نیمه پنهان ماه با کمک ربات چینی!
زندگی در نیمه پنهان ماه با کمک ربات چینی!
توسط : اسماعیلیان - ژانویه 21, 2019

کشف نیمه ی پنهان ماه با ربات سطح نورد چینی ماه نزديك ترين جرم آسماني به زمين است كه تنها ۳۸۴ هزار کیلومتر با زمين فاصله دارد. ما انسان ها از زمین فقط می توانیم نیمه ی ثابت ماه را بینیم. نیمه دیگر به بخش «پنهان» یا «تاریک» معروف است. در واقع تاریک و تیره […]

اطلاعات بیشتر