ربات ها قادر به انجام کدام شغل ها  هستند؟
ربات ها قادر به انجام کدام شغل ها هستند؟
توسط : اسماعیلیان - فوریه 21, 2019

دارپا (DARPA) یا (Defense Advanced Research Projects Agency) بخشی از سازمان پنتاگون برای توسعه ی ربات های عجیب، سلاح ها و تکنولوژی های پیشرفته است. دارپا چالشی برای تیم های سازنده ی ربات بر پا می کند، ربات هایی که توانایی های زیاد آن ها نشان دهنده ی هوش و خلاقیت سازندگانش است. در این […]

اطلاعات بیشتر