آموزش همراه با سرگرمی

اوربی دریچه ای است به سوی دنیای رباتیک. شما با اوربی می توانید با دنیای برنامه نویسی ،  الکترونیک و مکانیک آشنا شوید.

در این قسمت از سایت می توانید مطالب آموزش متنوعی را مشاهده کنید.

برای آشنایی هر چه بهتر شما، تیم متخصص اوربی این صفحه را به صورت متداول به روز رسانی خواهند کرد.

X