درباره اوربی

اوربی یک ربات دو چرخ است که بسیار سریع و جذاب حرکت می کند. شما با اوربی می توانید لذت یک رانندگی واقعی و کنترل یک ربات با گوشی را تجربه کنید.

اوربی تلفیقی از بازی های واقعی و مجازی می باشد.
با اوربی می توانید بازی های واقعیت افزوده انجام دهید.
برای کسب اطلاعات بیشتر…

با اوربی هیجان را تجربه کنید

اوربی یک ربات سریع است که می توانید با دوستان خود به کمک آن مسابقه بدهید

با اوربی یاد بگیرید

 

اوربی یک دوست خوب برای آموزش شماست

X